www.ens.dk


Du kan læse regeringens smart grid-strategi her:
Konceptet tager udgangspunkt i engrosmodellen, der fastlægger fremtidens rollefordeling på elmarkedet, herunder at netvirksomheder i fremtiden ikke har direkte kontakt med den enkelte kunde. Smart Grid i Danmark 2.0 opdeler udviklingen af et smart grid-marked i flere faser, der er gengivet i forenklet form nedenfor. Pilene symboliserer handel med fleksibelt forbrug.

www.ens.dkSource